Parkeringsbøter er noe av det aller sureste man kan oppleve som bilist. Nå øker gebyrsatsene over hele landet etter at Stortinget og Samferdselsdepartementet har innført en ny, nasjonal parkeringsforskrift. Hamar slipper ikke unna, og snart skal prisene opp.

Parkeringsleder Kjell Tore Lunde i Hamar kommune bekrefter at bøtesatsene i enkelte tilfeller skal dobles fra dagens nivå.

– Hensikten er å oppnå større likhet mellom private og offentlige aktører. Den nye forskriften skal rydde opp i «cowboyvirksomheten» man har funnet hos enkelte private selskaper.

Fra 300 til 600 kroner

I dag koster det 300 kroner i bot hvis man enten parkerer over tiden, parkerer uten gyldig billett eller utenfor oppmerket plass på et av kommunens områder. Det samme gjelder hvis man parkerer en bensin- eller dieselbil på en plass reservert elbiler. Fra 1. januar økes gebyret til 600 kroner, noe som altså er en dobling.

Enda dyrere blir det å parkere ulovlig på plass for handikappede eller på steder hvor all parkering er forbudt. Her heves bøtenivået fra 500 til 900 kroner.

Parkeringsleder Lunde presiserer at bøtesatsene er bestemt av Stortinget – ikke av kommunen.

– Vi har på ingen måte bestemt bøtenivået selv. Vi forholder oss til ordre fra Stortinget og departementet som styrer, sier han.

Lunde håper og tror de økte bøtesatsene vil medføre mindre ulovlig parkering.

– Jeg tror folk vil parkere mer lovlig. Jeg håper også at flere skjønner viktigheten av trafikksikkerhetstiltak, sier han.

Lunde mener det fortsatt er altfor mange som synder mot parkeringsreglene. Ofte er ikke bilistene kjent med regelverket.

– Utfordringen er at mange tror det er fritt fram etter klokken 17, men det stemmer ikke. Våre kveldskontroller avdekker at veldig mange neglisjerer forbudsskiltene på kveldstid, sier han.

Enklere å klage

Etter nyttår blir det også endringer i klagesystemet for p-bøter.

– Heretter blir det lik klageadgang både på private og kommunale plasser. Dersom man får avslag på en klage hos kommunen, kan man fra nyttår sende klagen videre til parkeringsklagenemnda. Dette er nytt, sier Lunde.

Lunde kan foreløpig ikke si noe om også den lovlige avgiftsparkeringen vil bli dyrere over nyttår.

– Dette blir bestemt i kommunestyret 21. desember, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00