Høyden på sporet er sentral, både på grunn av kulvertens høyde og høyden på brua som atkomst til Espern-området i den andre enden.

I sitt brev til kommunaldepartementet 31. januar i år, skriver Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) at de må ta hensyn til 200-årsflom som i Mjøsa er angitt til kote 128 meter over havet der det må tas hensyn til bølger, og kote 127,5 ellers.

Arealplanlegger Tone Wabakken i Hamar kommune skriver i en e-post til departementet at Bane Nor er noe upresise i sin formulering.

– 200-årsflom i Mjøsa er beregnet til kote 126,64. Det er vanlig å legge til 0,5 meter for usikkerhet i beregninger og eventuelt 0,5 meter for bølgeeffekt der det er aktuelt, skriver Wabakken.

Hun skriver også at det ikke er lovpålagt å legge 200-årsflom til grunn for planlegging av jernbane og veg.

I e-postkorrespondansen har Hilde Smestad hos Fylkesmannen i Hedmark sakset noe fra Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) høringsuttalelse, hvor de ikke stiller absolutte krav til sporhøyde. De mener at hvilken risiko som skal aksepteres for jernbanesporet må vurderes opp mot materielle og økonomiske konsekvenser ved flom.

– Hvilken risiko som aksepteres og hvilke sikkerhetsmarginer en til slutt legger til grunn må imidlertid veies opp mot andre samfunnsinteresser og samfunnshensyn, ifølge NVE.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00