Riksantikvaren har fremmet innsigelser mot Jernbaneverkets anbefalte traseer gjennom Hamar (vest med bru og kulvert).

Problemet for Jernbaneverkets del, er at Riksantikvaren har deltatt i møter underveis, men ikke varslet om at han var uenig.

Må samarbeide

Statlige instanser har krav på seg til å ha kontakt, informere og samarbeide i hele planprosessen. Dersom en instans ikke har oppfylt denne plikten, kan retten til å reise innsigelse falle bort.

Arealplanlegger Tone Wabakken i Hamar kommune opplyser at kommunen vil gjøre en vurdering av om de mener Riksantikvaren har oppfylt medvirkningsplikten, men opplyser at det er kommunaldepartementet som må avgjøre det til sjuende og sist.

Som ventet

– Vi behandler dette som om det er en innsigelse, og sender det videre til departementet, opplyser Wabakken.

Før helga kom Jernbaneverket tilbake til kommunene med sitt merknadsdokument, hvor de kommenterer alle innspillene som kom inn under høringen.

I likhet med ordfører Einar Busterud, er ikke Wabakken overrasket over konklusjonen om å opprettholde sin tidligere anbefaling.

– Nei, det var som ventet. Vi har ikke fått signaler om noe annet, sier Wabakken.

Rådmannen skal komme med sin innstilling 30. november.

Riksantikvaren svarer

Kristine Johansen er fungerende seksjonssjef hos seksjon for byutvikling, regionalforvaltning og arealplanlegging hos Riksantikvaren for Leidulf Mydland. HA har spurt om de anser at de har oppfylt medvirkningsplikten.

– Ja, vi har oppfylt medvirkningsplikten. Riksantikvaren mener at omtalen av nasjonale interesser i fylkeskommunens uttalelse viser at kulturminneforvaltningen i saken har vært tidlig og tydelig, og har oppfylt alle krav om medvirkning. Også i dette rundskrivet er det tydeliggjort at Riksantikvaren kan fremme innsigelse der nasjonale interesser er truet, og fylkeskommunen ikke fremmer innsigelse. Det framgår også av rundskrivet at selve innsigelsen fremmes i forbindelse med høringen av planforslaget, sier Johansen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00