Sola stråler fra skyfri himmel over Blæstad. Snart skal det rike jordbrukslandskapet igjen våkne til liv, med vårlig lukt av bråtebrann og trivelig traktordiesel.

Blant studentene og de ansatte på Campus Blæstad er det likevel mørke skyer i horisonten. Årsaken er at Høgskolen i Innlandet utreder mulighetene for å flytte jordbruksstudiene til Evenstad sør for Koppang. Høgskolen jobber nå med en utredning som skal vise fordeler og ulemper. De ulike alternativene er å beholde dagens løsning, flytte til Evenstad, eller finne en mellomløsning.

Kan miste kompetanse

Instituttleder Fred Håkon Johnsen beskriver en unison motstand blant ansatte og studenter.

– Vi har en stab av ansatte som har etablert seg med familier på Hedmarken. Fagmiljøet vil bli rasert dersom de ansatte ikke vil bli med på flyttingen, sier han.

Johnsen frykter at plassering på Evenstad vil bety langt lavere søkertall til jordbruksstudiene.

– Våre studenter vil bo landlig, men ikke øde. Ikke alle hos oss er Lars Monsen-fans, sier han.

Johnsen avventer nå anbefalingen fra høgskolen. Denne skal være klar rett over påske. Dersom det kommer forslag til drastiske endringer, da blir det opp til høgskolestyret å avgjøre saken.

Blæstad: midt i smørøyet

Også studentene er skeptiske til en eventuell flytting. HA møtte studentrådet til en framtidsprat.

– Helt bak mål, mener en svært engasjert Iver Ransedokken.

– Blæstad ligger midt i Norges kanskje største matfat. Her har vi alle muligheter til å lære praktisk jordbruk. Østerdalen er gode på skog, men jordbruket blir altfor snevert. Jeg søkte også studieplass på Evenstad, men jeg hadde ikke gjort det hvis jeg visste hvor øde det er der oppe, fortsetter han.

Kristian Rindal er enig. Han forteller at studentrådet har blitt orientert om saken, og at det er skepsis til framgangsmåten.

– Det har vært arbeidet med trange tidsfrister. Vi har vært bekymret for å ikke å rekke å komme med våre uttalelser, sier han.

Studentrådets medlemmer reagerer med latter på spørsmålet om det er delte meninger blant studentene.

– Absolutt ikke. Det er definitivt en unison oppfatning om at Blæstad må bestå. Her er vi midt i smørøyet, tett på dem som jobber med landbruk. Kombinasjonen av teori og praksis er viktig for oss, sier Rindal.

Studentrådet mistenker at penger er det viktigste argumentet for å eventuelt legge ned Blæstad.

– Høgskolen sier de vil forbedre tilbudet ved å samle alt, men jeg tror motivet egentlig bare handler om økonomi, sier Torje Martnes.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00