I august fortsetter også byggearbeidene i Ringgata, hvor det skal bygges en ny rundkjøring i krysset Ringgata – Furnesvegen.

Ringgata var tidligere i år stengt i flere måneder ved Ankerskogen videregående skole, noe som førte til sterke protester fra berørte nabolag på Ajer og Mæhlumsløkka, som fikk all gjennomgangstrafikken gjennom sitt nabolag.

Starter i august

Torbjørn Bekkevold i Statens vegvesen opplyser at de skal skrive kontrakt med entreprenør 15. august for den nye rundkjøringa i kysset Grønnegata – Stangevegen, og at byggestart blir rett etter det.

At de to prosjektene sammenfaller i tid, skyldes at begge er prioritert for budsjettmidler nå.

Det er ikke til å unngå at det blir noen ulemper for trafikanten, ifølge Bekkevold.

Bedre trafikkavvikling

Bygging av ny rundkjøring ved Hamar stasjon skal utbedre kryssløsningen.

Videre er det et mål å utbedre bussterminalen slik at den får økt tilgjengelighet, funksjonalitet, kapasitet, trafikksikkerhet og universell utforming.

Buss for tog blir ikke påvirket av ombyggingene i området. Bussene for tog får fortsatt oppstilling i Jernbaneparken.

Stenger gater

Når byggearbeidene kommer i gang, vil det føre til stenging av Stangevegen i det aktuelle området.

– Det vil bli omkjøring via Østbyen og Østre gate, og vi vil gi informasjon spesielt til taxinæringen og Hedmark trafikk, sier Bekkevold.

Den nye rundkjøringen skal være ferdig til oktober 2018.

Den største synlige endringen i området er at taxibua må rives. Drosjesjåførene er utsagt og må være ute av bygningen i løpet av noen uker (se undersak).

Søkt kommunen

Statens vegvesen søkte før ferien byggesaksavdelingen i Hamar kommune om igangsettingstillatelse og rivetillatelse for taxibua. Der er det ferietid, og fra byggesaksavdelingen får vi opplyst at de vil behandle søknaden i begynnelsen av august.

Ved siden av ny rundkjøring, skal det etableres nytt kantstopp for sørgående busser i Stangevegen, det skal legges nytt dekke på bussterminalen og etableres publikums-/torgareal i tilknytning til perrongen.

Taxibua rives

Taxibua skal rives for å gi plass til ny rundkjøring, men det er ikke avklart hvor drosjesjåførene skal ha pauserom og lager i framtiden.

Taxibua ble oppført til OL i 1994, og Hamar taxi hadde en 20-årskontrakt med Rom Eiendom. Leieavtalen er nå sagt opp, og taxisjåførene skal etter avtalen være ute til 1. august.

Det er nært forestående, men Hamar taxi vet ikke hvor de etter 1. august skal ha pauserom, toalett og lager for barnestoler i framtiden. Det skal merkes av oppstillingsplasser for taxi utenfor hovedinngangen til stasjonsbygningen.

Nestleder Vegar Bratlie i styret for Hamar taxi sier at det ikke står klart noe nytt lokale når de blir utsagt.

– Vi ønsker oss et tilholdssted i stasjonsområde. Vi må ha oppholdsrom og toalett, sier Bratlie.

Taxi-styret har vært i kontakt med Bane Nor, men det er ikke noe klart rundt erstatningslokale. Statens vegvesen sier at dette er utenfor deres prosjekt. Hamar stasjon er et viktig stopp for drosjene.

Bratlie er skeptisk til de nye oppstillingsplassene for taxi, som skal merkes i Stangevegen utenfor stasjonen.

– Vi må fort ha plass til 10 biler. Det er ingen god løsning å åpne bildører for å få inn passasjerer i en trafikkert bygate, mener Bratlie.

Bekymret er også drosjesjåførene HA har pratet med. Å ha et oppholdsrom slik de har i taxibua i dag, er viktig for å ha ei varmestue og for det sosiale på arbeidsplassen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00