HA hadde i forkant kartlagt at stemmetallene ville gå i favør 7 – 4, noe som viste seg å stemme på en prikk i onsdagens formannskap. Høyre, By- og bygdelista, Venstre, KrF og Morten Aspeli fra Ap stemte for øst, mens tre fra Ap og MDGs Katrine Aalstad stemte (subsidiært) for vest.

I diskusjonen sammenlignet ordfører Einar Busterud (BBL) kulverten med en elefant. Jernbaneverket anbefaler at trasé vest med kulvert velges, men både folk og politikere kvier seg i forhold til kulvertens størrelse og barrierevirkning.

Busterud roste Jernbaneverkets arbeid, og sa at de har forsøkt å komme Hamar i møte med en kulvertløsning.

– Problemet er at uansett hvor mye du sminker en elefant, blir den aldri en hest. Det er kulvertløsningens problem, oppsummerte Busterud på sitt sedvanlige slagferdige vis.

Deretter gikk han og resten av BBL-gruppa for øst.

Delt Ap

Arbeiderpartiet var delt, og Morten Aspeli (Ap) gikk ut og stemte for øst.

Magne Mathiassen (Ap) advarte mot at Stangebrua og ny bru over Vangsvegen kan bli monsterbruer, og at tilsving ikke er konsekvensutredet.

Thomas L. Jørgensen fulgte gruppa, og frykter at med et østvedtak vil dobbeltsporet stoppe før Hamar, og at store arealer blir båndlagt i lang tid.

Fremmet midt

Katrine Aalstad (MDG) fremmet det midtre alternativet, noe som ble stemt ned mot hennes egen og Geir Bybergs (KrF) stemme. Subsidiært stemte Aalstad for vest og Byberg for øst.

Stig Vaagan (V) holdt fast på å stemme for øst, ut fra viktigheten av å åpne Hamar mot Mjøsa og bevare Hamars identitet og kvadratur.

Grete Solli (Ap) er opptatt av om det også blir båndlagt areal i begge vest-traseene dersom øst blir vedtatt i kommunestyret. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud lovte å komme tilbake med et svar på spørsmålet om båndlegging til kommunestyret 21. desember.

Planleggingssjef Lars Eide for strekningen Sørli – Lillehammer overvar formannskapets behandling.

– Det er interessant å høre hva formannskapet sier. Vi har en mekling 15. desember, sier Eide, som ikke ville kommentere vedtaket som sådan.

Kommunestyret gjør sitt trasévedtak 21. desember. Det er fremmet innsigelser til alle traséalternativene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00