Campus Blæstad er en del av Høgskolen i Innlandet.

Siden 1923 har Blæstad vært arena for landbruksutdanning.

I 1989 fikk studiestedet høgskolestatus, og har siden drevet undervisning innen landbruksteknikk og jord- og plantekultur. Fra slutten av 1990-tallet har studietilbudet også omfattet økologisk landbruk.

Blæstad har i dag rundt 210 studenter, fordelt på ulike studier innen jordbruk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00