1. november 2016 ble det innført en ny organisering av Arkivverket, som Statsarkivet i Hamar og sju andre statsarkiver rundt i landet er en del av.

Hovedpoenget med omorganiseringen er å møte de digitale utfordringene på en bedre måte.

De ansatte i statsarkivene, inkludert på Hamar, er delt inn i nye enheter, og de fleste av de ansatte i Statsarkivet i Hamar blir ledet fra andre geografiske steder.

Mye uro og uenighet

Statsarkivar Vigdis Stensby på sin side har blitt leder for enheten brukertjenester, og hun har lederansvar for ansatte på andre steder samt et fåtall på Statsarkivet i Hamar.

Omorganiseringen har vært fulgt av uro, og uenigheter mellom Arkivverkets ledelse og de ansattes organisasjoner.

Identitet og stolthet

Senterpartiet på Stortinget har nylig levert et forslag i Stortinget, hvor de ber regjeringen endre omstillingen, og gjeninnføre geografisk ledelse med statsarkivar som leder, samt flere forslag som styrker de regionale statsarkivene, inkludert på Hamar.

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fra Hedmark er en av forslagsstillerne.

– Hamar er ett av de minste statsarkivene, og det er en viktig del av Hamars identitet og stolthet, mener Vedum.

Statsarkivar kun i navnet?

Han er redd for at den stedlige ledelsen av Statsarkivet blir svekket, at Statsarkivar-navnet kun er i navnet, og ikke i realiteten.

– Rollen blir umyndiggjort, og gradvis blir Statsarkivet tappet for ressurser, frykter Vedum.

Det er også snakk om å bygge opp et sentralmagasin i Mo i Rana. Leiekontrakten i Basarene på Stortorget går ut i 2020. Hva som skjer med magasinene der da, er ikke avklart.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har svart på forslaget fra de fem Senterparti- representantene, og hun holder fast på sitt. Hun er negativ til å gjeninnføre stedlig ledelse ved statsarkivene. Hun holder også fast på at det beste er å bygge et nytt arkivmagasin i Mo i Rana i Nordland.

INGEN PLANER OM Å AVSLUTTE

Statsarkivar Vigdis Stensby sier det ikke er noen planer om å avslutte leiekontrakten i Basarene før tiden.

Statsarkivet holder til i Basarene ved Stortorget. Leiekontrakten går ut 2020, opplyser Stensby, og avkrefter at de er på veg ut av lokalene på kort sikt.

– Vi har kontrakt ut 2020, og det forholder vi oss til. Hva som skjer etter det, er ikke noe vi vet noe om nå, sier Stensby.

Hun sier at de ansatte på Statsarkivet i stor grad jobber med de samme oppgavene som før, og at ny organisering og oppgaveløsning har gått seg mer til. 

ER LITT BEKYMRET

Tillitsvalgt Sigrid Jostad i Forskerforbundet sier at de er noe bekymret for hvordan kompetansen tas vare på og utvikles i forbindelse med omorganiseringen. 

Mange i fagmiljøene i statsarkivene har varslet om at det foregår en bevisst nedprioritering av historisk og arkivfaglig kompetanse. Det har ført til klart dårligere vilkår og tilgang for publikum, både for vanlige brukere, studenter og historikere.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00