I midten av mai ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bane Nor oppdrag i å gjennomføre tilleggsutredninger for det østre og den vestre jernbanetraseen gjennom Hamar.

For det østre går det på stasjonsplassering, parkeringsbehov, landbrukskulvert med mer, mens for det vestre dreier det seg om en bearbeidet kulvert.

Kort frist

Bane Nor fikk frist til 12. juni med å svare opp bestillingen. Fredag ettermiddag ble det kjent at fristen er utsatt med en uke, til 19. juni. Det er Bane Nor som skriver dette på sin hjemmeside.

Nå inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til en presentasjon av Bane Nors tilleggsutredninger samme dag, 19. juni.

De som er invitert er Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og samferdselsdepartementet pluss involverte fagetater (Jernbanedirektoratet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren).

Ingen av departementene har uttalt seg om traséspørsmålet gjennom Hamar ennå.

Hamar kommune er invitert ved ordfører Einar Busterud og de som er ansvarlige for saksbehandlingen i kommunen.

Nær avklaring?

Møtet skal finne sted i departementets lokaler i Oslo.

Der vil statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) ønske velkommen, før Bane Nor presenterer konklusjonene i tilleggsutredningene. Til sist blir det anledning til å komme med oppklarende spørsmål.

Det er mye usikkerhet rundt når kommunaldepartementet vil avgjøre traséspørsmålet gjennom Hamar.

Varaordfører Knut Fangberget sier at dette tyder på at en avgjørelse nærmer seg. Han håper at den vil foreligge rundt månedsskiftet juni/juli.

Fangberget har ferie på tidspunktet for møtet, og kan ikke delta på møtet i departementet.

Busterud er imidlertid på jobb, og vil stille sammen med flere fra kommunen.

Ikke svar

Tilsvarende møter som dette bruker normalt å gå bak lukkede dører.

HA har forsøkt å nå ansvarlig saksbehandler i kommunaldepartementet Liv Kirstine Mortensen for å spørre om pressen vil ha adgang i møtet, men hun ønsker ikke å snakke med HA.

Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen i kommunaldepartementet var ikke tilgjengelig for en kommentar fredag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00