Spørsmålet om Hamar kan risikere å få flere båndlagte traseer til framtidig dobbeltspor, ble reist av Grete Solli (Ap) i det siste formannskapsmøtet.

Jernbaneverket holder på de to vestre traseene, mens kommunestyret onsdag vil vedta den østre. Risikerer byen da å få lammet sin byutvikling med store arealer båndlagt?

Arealplanlegger Tone Wabakken opplyser til HA at båndleggingen først inntrer når kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar blir rettskraftig. Det vil si når kommunaldepartementet har fattet sitt vedtak. Når det kan bli, er uvisst.

I realiteten fører situasjonen til usikkerhet blant huseiere og eiendomsutviklere. Planavdelingen har dialog med tiltakshavere som ønsker å sette i gang planarbeid i en av de aktuelle traseene, og informerer om at forutsetningene om framtidig bruk av eiendommen kan bli endret slik at de ikke legger ned mye arbeid forgjeves.

I formannskapet kom det også opp hvor lenge Stangebrua kan bli stengt ved en øst-løsning. Jernbaneverket har svart Hamar kommune at den vil bli stengt i litt over ett år, forutsatt at de får dispensasjon fra vernebestemmelsene i Åkersvika og kan jobbe også når fuglene hekker.

Anleggsperioden for vest med kulvert vil bli cirka 4 år i Hamar, hvorav 1,5 år intensivt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00