Duggfrisk pilsner med et livat Østre Torg i ryggen, og HamKam som valser over motstanderen på storskjerm? Ikke i denne omgang. For det er strek under avslaget og påminnelser om tidligere brev, møter og pålegg som er tastet ned i Hamar kommunes siste svar på søknad om utvidet uteservering for Hamar Sports Bar.

«Din søknad om uteservering på deler av Østre Torg vil ikke bli vurdert i denne omgang» fastslår kommunen i mars i år.

JERNHELLER TIL BESVÆR

Og striden står rundt noen jernheller, som offisielt kalles motivheller. Har du studert dine egne sko under en rusletur i Hamar sentrum, har du kanskje fått øye på hellene. De finnes med jevne mellomrom på hver side av gågata og har også en byråkratisk funksjon. I retningslinjene til Hamar kommune utgjør de i utgangspunktet ytterpunktet for hvor installasjoner tilknyttet uteservering kan strekke seg.

Korrespondansen mellom sportsbaren og kommunen viser at striden har pågått i lengre tid. Skjermveggen ble flyttet et steg nærmere husveggen i fjor, men kommunen er fortsatt ikke fornøyd. Beina på skjermveggen stikker fortsatt utenfor jernhellene, og kommunen presiserer at «installasjoner med bein ikke kan stikke lenger ut enn til motivhelle».

– farlige å snuble i

Kommunen har i et tidligere brev i juni i fjor vist til forskrifter om universell utforming og tilgjengelighet.

– Disse veggene har noen utstikkere som kan være farlige å snuble i. Det skal være enkel framkommelighet for alle brukergrupper i byen, også for de med nedsatt funksjonsevne, og vi har fått noen konkrete klager på disse beina, forklarer teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen i Hamar kommune til HA.

– Men utenfor Kai& Mattis Cafe   står uteserveringen veldig langt utenfor jernhellene?

– Det er en vesentlig forskjell. Utenfor der er motivhellene kun en meter fra veggen. Ved Hamar Sports Bar ligger motivhellene 2,60 meter fra veggen. Kommunen bruker et skjønn, svarer Henriksen.

SØPPEL OG VINTERLAGRING

Hamar kommune bemerker også i sitt siste avslag at de har lagt merke til at uteserveringen til Hamar Sports Bar brukes som vinterlagring for møblene til utesesongen. Det vil de ha slutt på. De påpeker også at det til tider er søplete rundt uteserveringen.

– Har dere vurdert å gjøre konkrete tiltak mot Hamar Sports Bar, siden de ikke etterfølger kravene?

– Kommunen kan gå videre og håndheve reglene som gjelder for byen, men vi har ikke vurdert at vi skal gjøre det per nå. Konsekvensen denne gangen var at de ikke fikk godkjenning for utvidet areal, svarer Henriksen.

Hamar Arbeiderblad har vært i kontakt med daglig leder i Hamar Sports Bar, Morten Melbye, men han vil ikke gi kommentarer siden dette er en sak under behandling.  

 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00