Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud anbefaler at prosjektet avsluttes, og at videreføring av tilskudd til lønn og administrasjon avslås. Samtidig må det presiseres at Hamar kommune fortsatt vil gi tilskudd til Funkis IL og el-innebandy. Disse pengene skal gå til halleie og trenerutgifter. Kommunen ønsker derimot ikke å gi pengestøtte til rene lønnsutgifter til lederen av Funkis IL.

Les også: Uten pengestøtte er det slutt

Idrettslaget, som driver med blant annet el-innebandy for personer med nedsatt funksjonsevne, søkte tidligere i år om til sammen 740.000 kroner fra de fire kommunene på Hedmarken, deriblant 245.000 kroner fra Hamar. I rådmannens vurdering står det blant annet følgende:

«Rådmannen oppfatter at søknaden handler om lønn til leder av Funkis IL, og det er ikke slik kommunen bruker tilskuddsordningen. Den skal brukes til aktivitet.»

Førstkommende onsdag skal saken behandles i formannskapet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00