Det er et fint bruksflygel de nå har fått i gave.

Flygelet er ikke egnet som konsertflygel, men til å akkompagnere kor og sangensembler er det helt fint.

Nå ønsker styret for stiftelsen bak driften av kulturveksttunet seg et flygelteppe.

Stiftelsen har ikke veldig god økonomi, så derfor tar de rett og slett sjansen på å gå ut og spørre om noen har et flygelteppe de kan avse, eller om noen kan tenke seg å sponse det for dem.

– Et flygelteppe koster rundt 5.- og 6.000 kroner. Vi er veldig glad vi har fått et flygel, og vi mener det vil gjøre leie av lokaler på Disen mer attraktivt, sier styreleder May-Liss Sæterdalen.

Flygelet skal stå i Black boxen i teaterbygningen på tunet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00