Ringgata skulle egentlig ha vært stengt for trafikk helt fra slutten av mai og fram til 1. oktober. Slik gikk det ikke. Forsinkede leveranser av viktige deler til Hias’ nye vann- og avløpsrøre gjør at arbeidet er forskjøvet med over to måneder. Dermed kan det spøke for datoen når alt skal være ferdig i slutten av september 2018.

Byggeleder Ragnar Helstad i Statens vegvesen opplyser at arbeidet med såkalte fase to gjenopptas mandag 7. august. Fra og med denne datoen blir Ringgata helt stengt mellom kryssene Solvangvegen og Furnesvegen.

– Mens vi venter på deler har vi utsatt stengningen og gravingen for å skåne trafikantene mest mulig, sier Helstad.

Mer jobb på kortere tid

Ulempen er at man nå står i fare for å overskride ferdigstillelsesdatoen, 30. september 2018.

– Vi bestreber oss på å bli ferdig til den avtalte datoen, men jeg kan ikke utelukke at det blir forsinkelser. Arbeidet må gå fortere enn planlagt hvis vi skal klare tidsskjemaet, fortsetter han.

Helstad synes det er beklagelig at arbeidet blir forsinket.

– Det er uheldig med forsinkelser når vi allerede har annonsert stengningen overfor publikum. Forsinkelser reduserer forutsigbarheten i trafikkavviklingen. Når vi etter hvert nærmer oss vinteren, er det også en fare for tele i bakken. Her må entreprenøren snu seg rundt og gjøre driften mer effektiv og rasjonell, sier han.

Fortsetter for fullt

Om to og en halv uke starter altså arbeidet med å grave opp Ringgata fra lyskrysset i Furnesvegen og ned til Tigern. Hias skal legge vann- og avløpsrør, mens vegvesenet skal starte arbeidet med å bytte ut lyskrysset i Furnesvegen med en rundkjøring.

En positiv opplysning er at rivingen av de to bolighusene på oversiden av lyskrysset har gått etter planen. Vegvesenet mener også det er realistisk å holde Furnesvegen åpen for trafikk gjennom nesten hele byggeperioden. Vegen blir likevel stengt i noen dager i forbindelse med graving av nye rør utenfor Glasshuset.

Fase tre, som innebærer stengning av Ringgata mellom Furnesvegen og Stafsbergvegen, er også utsatt på grunn av forsinkelsene. Arbeidet skulle egentlig ha startet i oktober, men må nå vente til fase to er ferdig på nedsiden av vegkrysset.

Byggeleder Helstad mener det er mulig å ta igjen den tapte tiden, men at det forutsetter at man ikke møter nye og store forsinkelser.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00