Sentrumsbutikkene opplever sterk konkurranse fra kjøpesentrene, noe mange tomme butikklokaler vitner om. Mens kjøpesentrene tilbyr gratis parkering til sine kunder, har ikke sentrumsbutikkene denne fordelen ettersom kommunen tar betalt for gateparkering.

Gratis parkering

Nå foreslår rådmann Bjørn Gudbjørgsrud overfor formannskapet onsdag ikke å ta betalt for parkering på kommunale plasser fra 14 til 17 på ettermiddagene og lørdagene i Hamar sentrum fram til jul.

I saken som ligger til behandling, drøftes flere alternativer.

I det mest ytterliggående alternativet foreslås det gratis gateparkering på korttidsplasser i sentrum fra 14 til 17 hver hverdag fra 25. november og ut året, samt ett plan i parkeringshuset på Østre torg og i tillegg gratis lørdagsparkering på Åttemetersplanet.

Dersom formannskapet går inn på hele pakka, taper kommunen rundt 330.000 kroner i parkeringsinntekter, men i den store sammenhengen er det et beskjedent innhogg i kommunens parkeringsinntekter som er på mange millioner kroner årlig.

Parkeringshuset i Vestre torg tas ikke med. Rådmannen begrunner det med at det er et oppvarmet parkeringshus med en lav betaling.

Ekstra stimulans

Bakgrunnen for at rådmannen ønsker å teste ut gratisparkering før jul, er at han mener sentrum trenger en ekstra stimulans, og for å se om gratis parkering kan virke positivt på livet og handelen i sentrum.

Ordfører Einar Busterud (BBL) synes forslaget er positivt, men han sier at det er avgjørende at de som jobber i byen ikke legger beslag på de gratis plassene.

– Vi har prøvd dette før, i 2010, og tendensen var at plassene mer eller mindre ble holdt opp av folk som jobbet i byen. Det er viktig at plassene blir forbeholdt de som skal handle skal dette ha noen effekt, sier Busterud.

Han heller mest til å tilby gratisparkering på lørdager fordi det er lettest å håndheve, men vil avvente By- og bygdelistas gruppemøte før han konkluderer.

Les også
NYHET Einar Busterud er ikke fornøyd med ståa i Hamar sentrum.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00