Allerede i 1995 ble Hamar flyplass lagt inn som byggeområde i kommuneplanen.

Dette ble senere stadfestet i SMAT-planen tidlig på 2000-tallet, og senere kommuneplaner. Onsdag skal formannskapet legge den nye kommuneplanen med arealdel ut til offentlig høring.

– Den nye kommuneplanen viderefører flyplassen som byggeområde, men det som har kommet inn som et nytt punkt, er at det skal gjøres en konsekvensutredning av nedleggelse av flyplassen i forbindelse med regulering, sier Gudbjørgsrud.

– Luftsportsmiljøet mener flyplassen kan bli et næringsområde for luftfart. Hva tenker du om det?

– Det er et viktig innspill. Et slikt næringsområde kan fort bli permanent, og vi fremmer forslag om en helhetlig løsning for boliger og andre funksjoner i området Stavsberg/Klukhagan, sier rådmannen.

I forslaget går rådmannen inn for å slippe opp for utbygging på Vold gård i Hamar, uavhengig av utbygging på Lund (i Ringsaker), og starte planlegging på flyplassen.

I kommuneplanen for øvrig blir det nok stor politisk diskusjon om Vien gård skal tas inn som byggeområde for større handelskonsepter med regional funksjon, boligbebyggelse og for eksempel ny brannstasjon og ny legevakt/helsehus.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00