Åkersvika naturreservat ble i 1975 innmeldt som Norges første Ramsar-område.

Naturreservatet er et internasjonalt viktig rasteområde for våtmarksfugl.

Reservatet har et stort spekter av naturtyper, der elvedelta, elveslette og kroksjøer, flomdammer og meandrende elveløp er de viktigste.

Området er ett av de aller viktigste rasteområdene for våtmarksfugl i innlandet.

Arealet er på 4.281 dekar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00