Tirsdag formiddag varsler Statsbygg at de vil selge den herskapelige eiendommen rett øst for E6 og Midtstranda.

Åker gård har spilt en sentral rolle som maktsenter helt opp mot vår tid, som kongsgård i vikingtiden, og senere som kirkegods og kvarter for lensherrer og offiserer. Det er gjort funn omkring gården som viser at det har vært bosetting på Åker sammenhengende siden steinalderen.

Historisk perle

– Det er en kulturhistorisk perle vi nå selger. Åker gård har ikke bare en imponerende historie, men er også en eiendom med utviklingsmuligheter, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Eiendommen er, før fradeling av areal for utvidelse av E6, på 104 mål og omfatter elleve bygninger på til sammen 7.174 kvadratmeter.

Den eldste bygningen er fra 1650-tallet. Åker gård rommer blant annet en hovedbygning, drengestue, stabbur, hønsehus, fjøs, garasje og kontorbygg.

19,7 millioner

– Åker gård legges ut for salg fordi staten ikke har behov for eiendommen lenger, sier Aschim.

Eiendommen, med utsikt til Mjøsa, ligger i Hamar kommune, mellom E6 og riksveg 25.

Prisantydningen for Åker gård er 19,7 millioner kroner.

Vernestatus

I prospektet står det utfyllende informasjon om eiendommens kompliserte vernestatus. Her er et utdrag:

– Deler av arealene er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Det er henvist til dette både i reguleringsplanen og utomhusrapport i Statsbyggs landsverneplan. For arkeologi og automatisk fredet grunn er Hedmark fylkeskommune rett førsteinstans. Riksantikvaren og Universitetets kulturhistoriske museum er også myndigheter og faginstanser i forbindelse med arkeologi. Selger fraskriver seg ansvaret for eventuelle nye funn av automatisk fredete fornminner med mer på eiendommen utover det som er opplyst.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00