I budsjettet før jul ble det vedtatt å be rådmannen utrede om det var mulig å forsere bygging av nytt sykehjem.

Hamar kommune har lav dekningsgrad for sykehjem.

Et nytt sykehjem med 42 plasser vil koste rundt 50 millioner kroner å drive i året.

Gudbjørgsrud mener det må skapes rom i økonomien over noen år, for å slippe kutt i andre tjenesteområder. Alternativet er å øke eiendomsskatten, som for Hamars del allerede ligger i landstoppen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00