Tilsving mellom Rørosbanen og Dovrebanen er konsekvensutredet for de vestlige traséalternativene, men ikke for det østre, selv om Bane Nor har sett på flere varianter. Den korte tilsvingen i området Disen bru ses på som mest aktuell, men er altså ikke fullt ut utredet.

– Når vi lager et effektivt og framtidsrettet transportsystem for gods med stor fleksibilitet, er det utenkelig at det gjøres uten en tilsving på Hamar. Å måtte snu togene på Hamar er en sto, praktisk utfordring, sier Lahnstein, som ikke tar stilling til trasévalget på Hamar.

Han håper nå at traséavklaringen i Hamar ikke drar ut i tid.

– En avklaring gjør planleggingen mye enklere. Den bør komme i løpet av året, mener Lahnstein.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00