Fredag kom Jernbaneverket med sitt merknadsdokument til planen for dobbeltspor gjennom Stange, Ringsaker og Hamar. For Hamars del opprettholder de alle innsigelser, og forslaget framstår i all hovedsak som uforandret. Hamar kommune ønsket å ta Espern-området ut av planområdet for å starte utvikling her, men Jernbaneverket sier nei siden de vil sikre seg rigg- og anleggsområde. Grunneier Espern Eiendom har i mange år hatt et ferdig regulert boligprosjekt liggende, men realisering lar vente på seg grunnet problemer knyttet til atkomst.

– Det er smålig av Jernbaneverket at de opprettholder innsigelsen der. Det er lite nytt for øvrig i merknadsdokumentet, sier Gudbjørgsrud.

Hans innstilling blir lagt fram for kommunestyret 30. november.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00