– Reelt sett mener jeg den forrige og den nye nasjonale transportplanen er den samme på dette punktet, sier Fangberget.

Han mener de ikke reelt har lidt noe politisk nederlag.

– Nei, jeg mener ikke det. Det som er viktig nå, er å få avklart trasé gjennom Hamar og få inn Brumunddal i 2026 i ny Nasjonal transportplan, sier Fangberget.

Han sa i formannskapet onsdag at han har rimelig grunn til å anta at det kommer en traséavklaring før sommeren.

Statssekretær Bjørnar Laabak sa til HA 2. mars at han anslo en saksbehandlingstid på fire til seks måneder fra den datoen. I så måte innebærer det alt fra juli til september. Det er tre departementer som skal uttale seg, og det foreligger innsigelser fra tre statlige instanser; Fylkesmannen, Riksantikvaren og Bane Nor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00