Busterud blir ikke provosert eller bekymret over uttalelsene fra Bane Nor.

– Det betyr i praksis ingenting. Det blir en del posisjonering i slike saker, og jeg ser det som et uttrykk for det. Jeg tolker det ikke som at bru nå er mer sannsynlig, sier Busterud.

Kommunen forbereder seg på å jobbe politisk og administrativt for å fremme kommunens syn i jernbanesaken.

I strandsoneplanen som ble vedtatt i 2003, ligger jernbanen på bru ute i Mjøsa. Et enstemmig kommunestyre sa den gangen ja til det.

– Den brua det nå snakkes om, er en mye større konstruksjon, med kortere bruspenn enn det var snakk om den gangen, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00