Det snakkes mye om at det østre traséalternativet med stasjon på Vikingskipet har den laveste investeringskostnaden.

Mens øst har en investeringskostnad fra Sørli til Brumunddal på 11,1 milliarder kroner, koster jernbanen i kulvert gjennom Hamar-bukta 12,7 milliarder kroner, altså drøyt 1,6 milliarder mer.

Mangler tilsving

Men da er ikke tilsvinget mellom Rørosbanen og Dovrebanen lagt inn, slik at godstogene nordfra som skal i retning Østerdalen og Sverige må snu på Hamar stasjon før de kan kjøre videre.

Et (større) tilsving som ikke ødelegger naturverdiene i naturreservatet i Åkersvika, er beregnet til å koste én milliard kroner, og med en slik tilsving krymper forskjellen mellom øst og den vestlige kulverten til drøyt en halv milliard kroner. Det korte tilsvinget er forkastet fordi de ville fått for store konsekvenser for naturreservatet.

Opptatt av kostnad

Varaordfører Knut Fangberget (H) har vært på møte med statssekretær Tom-Christer Nilsen i samferdselsdepartementet.

Etter det konkluderte Fangberget at pris vil være avgjørende, noe han tolker i favør av det østlige traséalternativet.

Gunnar A. Gundersen støtter sin partifelle i at økonomi vil få mye å si.

– Stortinget overser ikke et par milliarder kroner, og det er åpenbart at vi må være opptatt av kostnadene, sier Gundersen.

Spekulasjon

Tor Andre Johnsen (Frp) sier det er vanskelig å spekulere i om pengemangel gjør at det østlige traséalternativet øker sine sjanser.

– Men det er jo en knallhard kamp om midler til samferdsel, og om midlene skal brukes til veg, bane, subsidiering av ulønnsom kollektivtransport eller ekspress-sykkelvegene til Venstre. Resonnementet til Fangberget er logisk, sier Johnsen.

Stor uro om IC-midler

Den siste uka har det blitt stor usikkerhet om planleggingsmidlene som er foreslått i statsbudsjettet er nok til å holde framdriften slik at dobbeltsporet når Hamar i 2024.

Venstre har i sitt alternativet statsbudsjett økt potten for planlegging med 400 millioner kroner som inkluderer strekningen Sørli–Brumunddal.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00