Hamar kommune mener øst-traseen er tilstrekkelig utredet til at kommunestyrets vedtak er gyldig. 

Assisterende rådmann Terje Halvorsen er kommunens prosjektleder i jernbanesaken. Han viser til at kommunestyret mener beslutningsgrunnlaget er godt nok til å fatte et vedtak i saken.

– Underveis har det vært en løpende diskusjon med Bane Nor om detaljeringsnivået på kommunedelplanen. Alle de vanskelige tingene som sporhøyde, stasjonsplassering og landbrukskulvert på Børstad/Tommelstad har Bane Nor henvist til neste planfase, som gjør at det er masse som er uavklart, sier Halvorsen.

Kommunen ba 19. januar om et møte med konsernledelsen i Bane Nor for å utdype kommunens vurderinger og begrunnelser for sitt vedtak i saken.

Etter at de ikke hørte noe hele våren, purret rådmann Bjørn Gudbjørgsrud opp dette møtet 24. april. Nå sier Halvorsen at de driver og avtaler et møte med Bane Nor etter denne purringen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00