I Bane Nors kulvertforslag, er Hamar-bukta fylt ut.

Men i Espern Eiendoms forslag, og også i forslaget fra Bjarne Øygarden med flere, er det vist et vannspeil og en gjennomstrømming fra Mjøsa og bukta innenfor kulverten (se illustrasjonen).

Bane Nor mener imidlertid at det er vanskelig å gjennomføre uten at det tenkes en helt nedsenket løsning som en senketunnel.

– Senketunnel er lite realistisk da stasjonsområdet bør ligge i dagsone. Det kan imidlertid anlegges et kunstig parkvannspeil på innsiden av kulverten, men dette vil være helt atskilt fra Mjøsa, heter det i utdypingsdokumentet etter offentlig ettersyn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00