KrF går primært for det midtre traséalternativet, og for øst subsidiært, bekrefter Geir Byberg. Han sitter også i fylkestinget, og stemte der også for det østre traséalternativet.

Han mener at bru i det vestre alternativet er bedre enn kulvert.

– Jeg mener bru vil føre til en mindre barriere enn kulvert, og ingen ny bydel som stenger for åpningen mot Mjøsa, sier Byberg.

– Tror du det vil ha noe å si om flertallet i kommunestyret går for øst?

– Ja. Jeg tror det er mindre sannsynlig at det blir vest med kulvert som jeg mener er verst, sier Byberg.

Jernbaneingeniør John Refseth har skrevet et notat på oppdrag av Hamar kommune om jernbanerelaterte forhold knyttet til InterCity. Han konkluderer med at bru i vest vil gi en vesentlig mindre barrierevirkning både faktisk og optisk.

I sitt notat skriver han at det er enkelt å få til kryssinger under og over en bru, og at konstruksjonshøyden blir 1 til 3 meter, og ikke 10 meter som ved kulvert.

Strandsoneplanen fra 2003 angir at den nye traseen for dobbeltspor skal gå rett gjennom dagens politihus, og på bru i Mjøsa. Den gangen var det snakk om en slank bru, og kommunestyret vedtok enstemmig denne arealbruken. Den gangen var det også snakk om en smalere stasjonsområde med færre spor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00