Espern ligger strategisk i forhold til knutepunktutvikling både ved en østlig og vestlig stasjonsplassering.

– Det dårligste for oss, er dersom det ikke blir noe videre utbygging nord for Hamar. Vi håper inderlig på en rask avklaring, sier Mørkved Rinnan.

De ser for seg å starte regulering av en ny bruatkomst snarlig, fortsatt fra Brugata, men i en rett linje til Espern.

– Bane NOR har avklart at den vestre traseen blir på samme høyde som dagens spor. Da er det mulig å gå over med en bru, sier Mørkved Rinnan.

Dersom det østre alternativet blir valgt, blir tilgangen lettere. Espern Eiendom jobber uansett for å komme i gang med utbygging så snart som mulig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00