Busterud ba rådmann Bjørn Gudbjørgsrud komme til gruppeledermøtet mandag kveld for å redegjøre for sin innstilling. Han mener det ikke foregikk politisk behandling på møtet, og at det var et greit møte i forhold til retningslinjene.

– Jeg ønsket å involvere alle gruppelederne, slik at alle fikk samme informasjon, sier Busterud.

– Er det greit at gruppelederne tar informasjon de får på gruppeledermøter tilbake til sine grupper?

– Ja, det er greit, sier Busterud.

Han sier at han er obs på at gruppeledermøtene skal brukes til prosess og gang i saker, og ikke politisk behandling, som skal være åpen. I forrige kommunestyreperiode sto gruppeledermøtene på kommunens møtekalender, men det er ikke lenger tilfelle.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00