HA har spurt seksjonssjef Leidulf Mydland om hvorfor ikke Riksantikvaren har presisert kulturminneverdiene knyttet til Elvsholmen i sin høringsuttalelse til jernbaneplanene.

– Området som er under fredning på Elvsholmen, ligger nord for riksveg 25 på Midtstranda. Så vidt Riksantikvaren kan tolke foreliggende kart og tegningsmateriell, vil sporet på Rørosbanen gå helt sør på Midtstranda og ikke komme i konflikt med gravhaugen og husmannsplassen på Elvsholmen. Ifølge tegningshefte til saken er det snakk om en veiutvidelse som kan berøre området. Trolig vil denne kunne justeres slik at det både vil være mulig å få til en forbedret vei og sikre kulturminneverdiene i området, ifølge Mydland.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00