Eierne av Vien gård har sendt forslag til områderegulering av Vien gård til Hamar kommune. Tanken er å legge til rette for boliger i området mot Smeby og handels- og næringsarealer på området nærmest E6.

Wetten sier det er viktig for Hamar å kunne møte interessen for nye boliger samt næringsarealer i store knutepunkt.

– Vien-krysset er sammen med Midtstranda det mest trafikkerte krysset mellom Oslo og Trondheim og indrefileten for næringsutvikling i Innlandet. Vien vil være en grønn utvidelse av byen og ikke en satellitt som genererer mer biltrafikk, sier Wetten.

Han viser til at det er etablert gang- og sykkelveger, og at kollektivtilbudet skal styrkes ytterligere med en ny bussholdeplass i Vien-krysset.

– To tredjedeler av arealene av Vien som ønskes omdisponert er nydyrket på 1970- og 80-tallet, og nydyrkede områder som vil etableres som erstatning for dagens jordbruksarealer vil ha samme kvalitet som Vien har. Med over 60 prosent av matkornarealene eid av bønder som ikke driver eller har jordbruksmaskiner til å drive jorden sin selv, vil kunnskap være framtidens mangelvare i norsk jordbruk, og ikke arealer, mener Wetten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00