De siste dagene har det vært mye spekulasjoner rundt skjebnen for dobbeltspor på Dovrebanen fram til Lillehammer. I inneværende Nasjonale transportplan er ambisjonen at dobbeltsporet skal nå Hamar innen 2024, og Lillehammer innen 2030.

Spekulasjonene går på om dobbeltspor fram til Lillehammer må vike for ny jernbanetunnel gjennom Oslo og andre prosjekter i andre landsdeler.

Posisjonen taus

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) kunne ikke si noe til HA onsdag om framdriften for ytre Intercity.

Sverre Myrli (Ap) er stortingsrepresentant fra Akershus, og medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Han var i Hamar onsdag for å innlede på et møte om jernbanereformen.

Legges fram før påske

Myrli har fått med seg spekulasjonene i media. Transportkomiteen har ikke fått Nasjonal transportplan til behandling ennå. Det skjer ikke før etter at regjeringen har lagt den fram, noe som er ventet å skje 7. april. Først etter påske og fram mot sommeren vil planen bli behandlet i komiteen.

– Jeg vet ikke hva som er inne i planen, og det er derfor umulig for meg å kommentere. Men jeg kan ikke tro at de utelater ytre Intercity, sier Myrli til HA.

Åtte fylker sto bak

Det belegger han med at Intercity-satsingen var den store saken i Nasjonal transportplan for fire år siden.

– Åtte fylker på Østlandet var enige om den satsingen, og Stortinget sluttet seg til. Intercity var den store politiske ambisjonen, og om man nå går tilbake på det, vil det være et gigantisk politisk nederlag, mener Myrli.

nye innbyggere

Hamar Arbeiderpartis nestleder Sylvia Brustad mener at dobbeltspor helt til Lillehammer er svært viktig for vekst og utvikling i Innlandet.

– Dersom det faller ut av planen, vil det være veldig negativt for hele Innlandet og utviklingen her, både når det gjelder nye innbyggere og arbeidsplasser, mener Brustad.

Noen spekulerer i om uenighetene om traseen gjennom Hamar gjør at pengene vil havne i andre samferdselsprosjekter.

Myrli sier på generelt grunnlag at det aldri er noen fordel at planarbeid drøyer.

– Det er alltid en fordel å ha orden i planprosesser, sier Myrli.

Onsdag ble det snakket i krokene om at dobbeltspor til Brumunddal i 2026 kanskje var inne i planen. Leder Thomas L. Jørgensen sier til HA at det uansett er bedre enn at dobbeltsporet stopper før Hamar.

– Dersom Lillehammer er ute i planen som legges fram, vil Ap jobbe for å få det inn igjen dersom dere kommer til makten etter valget til høsten?

– Ja, vi vil jobbe for framdrift på Intercity dersom vi kommer i posisjon. Den politiske ambisjonen kan ikke gis opp, sier Myrli.

Når det kommer til trasé gjennom Hamar, har han én beskjed; – Bli enig, sier Myrli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00