Det var i det siste styremøtet i Sykehuset Innlandet at Graadal la sykehuset i Hamar «i potten».

Dersom det kan få fortgang i et nytt hovedsykehus for Hedmark og Oppland, sa han seg villig til å legge ned Hamar sykehus først, mot at de også blir de første som får flytte rett inn i nytt sykehus.

Utålmodighet

Sykehuset nærmer seg konklusjon og sluttføring av en seig og langtrukken planleggingsfase. Om det er noen realisme i det Graadal snakker om, er det usikkerhet om hos varaordfører Knut Fangberget (H) i Hamar.

– Jeg tolker Graadal som at han er utålmodig og velvillig til nytt sykehus, men lurer på realismen, sier Fangberget.

Sterk konkurranse

Selv har Hamar Høyre snudd (skjedde i 2015), og stiller seg nå bak at det blir ett hovedsykehus i hvert fylket, og at dette blir på Sanderud i Hamar for Hedmarks del.

– Jeg tror det er det mest realistiske å få til, sier Fangberget.

I diskusjonen om helsekronene, taper Innlandet mot Oslo-regionen som er i sterk vekst befolkningsmessig og dermed stikker av gårde med mer penger. Det nye private LHL-sykehuset som bygges ved Gardermoen vil ventelig også bli en sterk konkurrent til det offentlige helsevesenet.

Politiske lovnader

Ordfører Einar Busterud (BBL) påpeker at det er i regionen synes å råde full enighet om å legge ned Hamar sykehus, mens at det ikke er like stor enighet om å bygge nytt hovedsykehus for begge fylker.

– Det er et spørsmål om pengene har forsvunnet til Oslo-området for lengst mens det utredes. Det er tilsynelatende en glidning på Gjøvik og Lillehammer til å støtte et nytt mjøssykehus, men jeg tror den motivasjonen er borte når Hamar sykehus er borte. Jeg tror det må lovnader om økonomisk prioritering for å få realisert et nytt sykehus, sier Busterud.

Etter at styreleder Anne Enger i Sykehuset Innlandet kjørte opp tempo i sykehusprosessen, er det nå meningen av framtidig sykehusstruktur skal besluttes i juni neste år.

Byggestart kan tidligst bli i 2022.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00