På det åpne møtet i Hamar kulturhus onsdag kveld, hadde Hamar Arbeidersamfund invitert et bredt sammensatt panel med SLT-koordinator Trond Grue, psykiatrisk sykepleier Jan Aasen, Rune Gulliksen og Amund Buraas fra kommunens rus- og psykiatriteam, elevrådsleder Ana Ljusic fra Hamar katedralskole og politiker Mona Lønning Kjos.

Avisoppslag

Bakteppet for møtet var flere oppslag i Hamar Arbeiderblad om avdekking av rusbruk hos ungdommer.

Til møtet hadde rundt 15 personer tatt turen. Rune Gulliksen som jobber i Hamar kommunes rus- og psykiatriteam var skuffet over oppmøtet. Han har jobbet i feltet blant Hamars tyngste rusmisbrukere i ti år.

LES OGSÅ: Dette tok politiet på tre dager

– Hadde folk visst hvordan det er der ute, hadde de blitt mørkeredde. Det skulle ha vært kø av foreldre til dette møtet. Tilsvarende møter på Stange og Tangen trakk fulle saler, påpeker Gulliksen.

Tungt arbeid

Også Arne Viggo Rognås fra politiets forebyggende seksjon, var skuffet over oppmøtet.

– Jeg har i en årrekke forsøkt å mobilisere mot narkotika, og har erfart at det er tungt arbeid. Det er vanskelig å få noe særlig arbeid hos andre enn oss som er betalt for det, sier Rognås.

Må ikke være naive

Panelet ble utfordret av møteleder Finn Arne Eriksrud til å si noe om hvor det svikter når ungdommer havner i rusmisbruk.

– Det er ikke noe enkelt svar på det. Hele samfunnet gir litt uklare og utydelige signaler når det gjelder narkotika, sier Rognås.

Panelet var uansett enig om at tidlig innsats er viktig, og at foreldre ikke må være blåøyde, men tørre å bry seg og sette spørsmål dersom atferden til familiens ungdom endrer seg. Da kan det være fare på ferde.

– Tør å bry deg også om andres ungdommer, og tør å si ifra dersom du er bekymret, oppfordrer SLT-koordinator Trond Grue.

Dersom ungdommer i Hamar uteblir fra skolen eller har mye fravær, settes alarmklokkene på, og det mobiliseres tverrfaglige team. Grue er glad for at det nå er helsesøstre til stede på ungdomsskolene ukentlig.

At det var relativt få frammøtte, la imidlertid ingen demper på spørrelysten blant de frammøtte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00