Onsdag behandler formannskap og kommunestyre høringsuttalelsen til framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud har anbefalt overfor politikerne at Hamar vraker et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua og starter letingen etter aktuelle tomter for et nytt hovedsykehus innenfor egen kommunes grenser, enten for hele Innlandet eller Hedmark.

HER kan du lese hva sykehusaksjonistene i Hamar mener.

Byutvikling

Gudbjørgsrud begrunner sin innstilling med hensyn til klimagassutslipp og byutvikling. Hamar-regionen er et befolkningsmessig tyngdepunkt i Innlandet.

Etter at innstillingen ble kjent, har det kommet mange reaksjoner, hvorav mange undrer seg over at Hamar-rådmannen synes å ville slå beina under kongstanken om et hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Det har Gudbjørgsrud fått med seg, men hans innstilling ligger fast når formannskapet møtes onsdag morgen.

Tas av Helse Sør-Øst

Gudbjørgsrud påpeker overfor HA at beslutningen om framtidig sykehusstruktur til sjuende og sist tas av styret i det regionale foretaket (Helse Sør-Øst), og ikke av styret i Sykehuset Innlandet.

– Det er lenge til beslutningen tas. I Vestre Viken ble det diskutert å bygge et nytt sykehus mellom Kongsberg og Drammen, men det endte midt i Drammen sentrum. Selv om styret i Sykehuset Innlandet går inn for Mjøsbrua, er det ikke sikkert at det er det som blir løsningen, mener Gudbjørgsrud.

– Misforståelser

Så langt i høringen, går både Lillehammer, Elverum og Gjøvik for to sykehus i Innlandet.

– Så jeg skjønner ikke at det framstilles slik som at mitt syn skulle være så mye mer ødeleggende. En slik beslutning er ikke avhengig av full enighet, og det er en misforståelse å tro at det er en beliggenhet ved Mjøsbrua eller ingenting. Jeg mener også at det er en misforståelse at det er lettere å få penger om det er enighet, sier Hamar-rådmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00