Etter det HA erfarer, vurderer departementet om Hamar kommunestyres vedtak om den østlige jernbanetraseen er gyldig eller ikke.

Årsaken er at kommunestyret har vedtatt en trasé med en rekke usikkerheter.

De går på stasjonsplassering ved Vikingskipet, en eventuell landbrukskulvert på Børstad og prisen på denne, og en tilsving for godstransporten som ikke er konsekvensutredet. For det siste forholdet har Bane Nor fått et tilleggsoppdrag om å utrede.

Innlysende

Etter HAs artikkel onsdag, ble saken et tema i formannskapet.

Der sa assisterende rådmann Terje Halvorsen, som har prosjektlederrollen i jernbanesaken, at kommunens ledelse ikke kjenner til at spørsmålet om gyldighet eller ikke er noe problem.

– Landbruksdirektoratet sier at kommunens planvedtak er gjort uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, så det er innlysende at departementet må vurdere det, sa Halvorsen.

Et spill

Ordfører Einar Busterud (BBL) mener opplysningene i HAs artikkel er et uttrykk for at det foregår et spill mellom politisk nivå og byråkrater i departementet.

Busterud mener å ha sett det samme i forbindelse med innsigelsesbehandlingen for traseen for firefelts E6 gjennom Åkersvika i sin tid.

– Her handler det om å ta en politisk beslutning. Rundt sitter det mange byråkrater med særinteresser. Deres kronargument er at ting ikke er tilstrekkelig utredet, utdyper Busterud overfor HA.

Før sommeren?

Varaordfører Knut Fangberget (H) sa at han i sine møter med ulike politikere i forbindelse med traséavklaringen, har fått forsikringer om at saken er tilstrekkelig utredet til å ta en avgjørelse.

Fangberget gjentok at det jobbes intenst i kommunaldepartementet for å få fattet en avgjørelse før St. hans, det vil si 24. juni.

Statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) i kommunaldepartementet sa til HA under innsigelsesbefaringen på Hamar 2. mars at man måtte regne med en saksbehandlingstid på fire til seks måneder fra den datoen.

Det betyr i realiteten før eller etter sommerferien, men det er helt uklart om og hvordan stortingsvalget i september kan spille inn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00