Geir Byberg vil ikke gå så langt som å kalle det «solospill», men det er et faktum at politikerne ikke var informert om Arthur Buchardts interesse i en tomt på Tjuvholmen før samme dagen som saken ble offentlig.

Det eneste unntaket er ordfører Einar Busterud, som har sagt at han var kjent med at det var kontakt.

Tok takst i april

Oppdraget med å ta takst på den fire mål store tomten ytterst på Tjuvholmen ble satt ut til to takseringsfirmaer i starten av april i år, så det har tydeligvis vært kontakt en god stund.

KrF-politiker Geir Byberg var sammen med Katrine Aalstad (MDG) den mest kritiske mot opsjonsavtalen som er framforhandlet, trass i at kommunen for over et år siden forpliktet seg på et samarbeid om regulering av Tjuvholmen med lokale eiendomsaktører.

Det Åpne markedet

– Jeg synes rådmannen har gått langt uten å forankre saken i et politisk organ. Det hadde vært mulig å legge fram saken i et lukket møte for å sjekke om dette var noe kommunen skulle gå videre med, mener Byberg.

I likhet med Arbeiderpartiet, mener Byberg at kommunen er forpliktet av samarbeidsavtalen med de lokale aktørene som tilsier at utbyggingsområder på Tjuvholmen skal selges til markedsverdi i det åpne markedet.

– Jeg er glad vi har en offensiv og handlekraftig rådmann. Samtidig forholder jeg meg til avtalen vi har med Tjuvholmen Eiendom og Strandsonen Utvikling, og sier nei til opsjonsavtalen, men det betyr ikke at jeg sier nei til hotell der. Det har med å opptre redelig å gjøre, sier Byberg.

Økt engasjement

Gruppeleder Grete Solli i Arbeiderpartiet tror saken vil føre til økt engasjement og diskusjon om Tjuvholmen, og at det er bra.

Arbeiderpartiet ville onsdag si nei til opsjonsavtalen og lyse ut konkurranse om tomta.

Nå skal de ha en ny diskusjon på sitt gruppemøte mandag, og har invitert både rådmann, AB Invest og de lokale eiendomsaktørene til å komme og orientere. Formannskapsmedlem Thomas L. Jørgensen (Ap) opplever saken som litt rotete, selv om intensjonen bak er bra.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud sier at saken er lagt fram til politisk behandling, og at han vil følge opp vedtaket når det kommer.

- Erfaring og kapasitet

Arthur Buchardts selskap AB Invest har bygget rundt 20 hoteller i Norden, og eier også 12 til 13 av dem. Bladet Kapital anslår at han har en formue på rundt 2,6 milliarder kroner. Bakgrunnen for at administrasjonen i Hamar kommune gjerne vil ha inn Buchardt er at han har erfaring med og kapasitet til slike prosjekter.

– Vår vurdering har vært at selskapet har gode referanseprosjekter og høy gjennomføringskapasitet. Det er få tunge aktører i eiendomsmarkedet for forretnings- og næringsbygg i Hamar. Flere nasjonale aktører med økonomisk gjennomføringskraft, vil være bra for byutviklingen. Bruk av opsjonsavtale er en vanlig og legitim måte å håndtere slike prosjekter på, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00