Onsdag gikk regjerings- og støttepartiene ut med gladnyheten om at det skal satses 6,5 milliard i Innlandet på å bedre godsframføringen på jernbanen. Det innebærer en ny godsterminal på Rudshøgda, elektrifisering av Rørosbanen mellom Hamar og Elverum og elektrifisering av Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger.

Det skal også bygges nye tilsvinger i Elverum og Kongsvinger, og tiltakene skal bidra til å forkorte reisetid mellom Hamar og Kongsvinger med 1,5 time.

Uviss behandlingstid

Hamar er et knutepunkt i dette navet.

Uenigheten om framtidig trasé for dobbeltspor i Hamar er stor, og statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) i kommunaldepartementet sa under befaringen torsdag at man kunne påregne en behandlingstid på fire til seks måneder, men i realiteten er det nå uvisst om det blir en mange år lang ventetid.

Fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune, Thomas Breen (Ap), er bekymret for at traséavklaringen trekker ut, og at det kan få konsekvenser for elektrifiseringen mellom Hamar og Elverum.

Uavklart tilsving

For det vestre jernbanealternativet er det konsekvensutredet en sørlig tilsving til Rørosbanen. For det østre har Bane Nor sett på ulike varianter av tilsving, men den er ikke konsekvensutredet.

– Uten en traséavklaring får vi ikke startet på å elektrifisere Hamar–Elverum. Uten at trasé og tilsving er avklart kommer vi ikke videre. I verste fall kan hele godspakka ryke. Det er veldig mye som henger på trasévalg i Hamar, sier Breen.

Høy ramme

Regjerings- og støttepartiene vil bruke rundt 1.000 milliarder kroner på samferdsel de neste tolv årene. Potten er dermed større enn i forrige NTP. Samtidig er dobbeltspor til Lillehammer skjøvet ut til 2034.

– Den samlede potten er økt, men Innlandet får mindre. Det er enighet om å bygge ny Oslo-tunnel. Det er et dyrt prosjekt med stor usikkerhet, som ikke kan reverseres når det først er i gang, påpeker Breen.

FRP-JOHNSEN FORSVARER NTP

Tor André Johnsen (Frp) forsvarer at det er riktig å bygge ny Oslo-tunnel før Intercity til Lillehammer.

I ny Nasjonal transportplan blir dobbeltspor til Lillehammer forskjøvet til 2034. Det er utenfor planperioden, og muligheten er stor for ytterligere forsinkelser. 

Lokalt fikk regjeringspartiene og støttepartiene mye kritikk torsdag fra opposisjonen, og noen mener det er et svik mot Innlandet å skyve på ytre Intercity.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) forsvarer prioriteringen av Oslo-tunnel.

– Kapasiteten gjennom Oslo er sprengt. Vi må sørge for at togene kommer gjennom Oslo. De rødgrønne hadde ikke finansiert sin NTP fra 2013, så kritikken faller på sin egen urimelighet, mener Johnsen.

Johnsen støtter lokalpolitikere i at det er viktig å få en rask traséavklaring gjennom Hamar.

– Jeg håper vi lander den før sommeren, men det er en vanskelig sak. Saken er vanskeligere enn E6. I Hamar er alle uenige med alle. Mye vil skje i Hamar, og vi må skjære igjennom. Både dobbeltspor, elektrifisering av Rørosbanen og tilsving skal henge sammen, sier Johnsen.

FANGBERGET BEROLIGER BREEN

Varaordfører Knut Fangberget (H) mener Thomas Breen ikke har noen grunn til bekymring.

– Trasévalget vil bli gjort i løpet av våren, senest i august. Det blir ikke noen elektrifisering av Rørosbanen på den tida. Jeg mener dette er en konstruert problemstilling, sier Fangberget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00