Regjeringen har bestemt at 30 årsverk skal flyttes fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer. Enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020.

Det opplyser Landbruksdepartmentet i en pressemelding.

– Regjeringa ynskjer å skape ei meir balansert lokalisering av statlege arbeidsplassar og å vera med på å byggje opp gode kompetansemiljø også utanfor dei største byane. Dette er distriktspolitiske omsyn som regjeringa har valt å leggje stor vekt på når vi no har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttast frå Oslo til Steinkjer. Saman med styrkinga av Steinkjer som administrasjonssentrum i Trøndelag meiner eg dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarknad, sier statsråd Jon Georg Dale.

Hamar var med i kampen om arbeidsplassene, men måtte gi tapt. Ordfører Einar Busterud mener dette er en politisk hestehandel.

- Vi hadde de beste argumentene, men dette handler ikke om argumenter, men om politisk hestehandel. Vi må slutte å være så beskjedne her borte, sier Busterud.

- Hva mener du?

- Vi må være mer aggressive og bruke mer ressurser på lobbyvirksomhet dersom vi skal få gjennomslag. Det gjelder for hele Innlandet, sier han.

- Tar du selvkritikk for Hamar kommunes jobb i denne saken?

- Nei. Dette handler om politisk hestehandel og det skjer på Stortinget, sier Busterud.

Hamar-ordføreren opplyser at han har fått informasjon om at Hamar var innstilt som nummer én av landbruksdirektoratet foran Rogaland og Steinkjer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00