Det er fagbladet Kommunal rapport som henter ut tall fra mange offentlige databaser til sitt årlige kommunebarometer.

Basert på nøkkeltallene, rangeres alle landets 423 kommuner på tolv delområder, inkludert økonomi.

Denne rangeringen ble offentliggjort i forrige uke.

Samlet sett kommer alle de fire Hedmarken-kommunene greit ut av rangeringen.

Hamar gjør det best, med en 16. plass totalt.

Vektes lite i kåring

Det er også Hamar som er den beste kommunen på kulturområdet.

Dette området vektes lite i den samlede kåringen, med kun 2,5 prosent.

Mens Hamar på kommunebarometeret for 2017 kom på en 32. plass av landets kommuner på kulturområdet, har de nå falt til en 34. plass.

Ringsaker kommer på en 192. plass, Stange en 205. plass og Løten en 258. plass.

Måler mange ting

De indikatorene som tas med for å måle kulturområdet, er blant annet bibliotekbesøk per innbygger, netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge, utgifter til idrett og idrettsanlegg, kinobesøk per innbygger, antall kulturarbeidere i kommunen samt andel barn og unge som går på kommunens kulturskole.

Tallene hentes fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA) og Norsk kulturindeks/Telemarksforskning.

Klatret 204 plasser

Mens Stange kommune på kommunebarometeret i 2017 kom ut som kommune nummer 409. på kulturområdet, kan de notere en kraftig framgang til 205. plass på årets barometer.

Kultursjef Solbjørg Tveiten, som for tiden er i permisjon, og konstituert kultursjef Bente Myhr i Stange kommune, forklarer mye av hoppet med en tilleggsbevilgning til idretts- og nærmiljøanlegg i 2017.

– Det ble politisk vedtatt å bevilge fem millioner kroner for å få ned ventetiden på spillemidler. Vi tror hovedforklaringen til hoppet ligger der. Ellers ansatte vi i 2017 en ny idrettskoordinator i kommunen. Det kan også ha spilt inn. Vi har også jobbet for å øke elevtallet ved kulturskolen, forteller Tveiten og Myhr.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00