• GRÜNDER: Mikael Jacobsson er Europa- og Afrika-sjef i EON Reality.

Selskapet EON Reality driver med programvare (software) til virtuell virkelighet til bruk i undervisning og underholdning.

Tirsdag ble deres etablering i Hamar og Elverum lansert i lokalene til Making View i Hamar, med nærmere 30 politikere og samfunnstopper til stede. Det er stor optimisme rundt etableringen, og at den skal føre til mange nye arbeidsplasser i regionen.

Hamar avgjørende

Kontakten med EON Reality ble først opprettet med selskapet Crisis Traning, med utspring i høyskolemiljøet på Rena. Dette selskapet blir nå fusjonert inn i EON Norway, som er under etablering.

Elverum kommune og deres næringsselskap Elverumregionen Næringsutvikling, har forsøkt å lande etableringen på egen kjøl, men det var først når Hamar kommune ble koblet på at det ble skikkelig vind i seilene.

KUF-FONDET

Hamar kommune går nå inn med 10,89 millioner kroner til etableringen av et nytt selskap som får navnet AVR Institute Norway AS. Elverum kommune går inn med 5,61 millioner kroner, mens Hedmark fylkeskommune yter 4,5 millioner kroner i tilskudd. Andre bidragsytere er Innovasjon Norge, Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Hedmark.

Hamar kommunes andel hentes fra det såkalte KUF-fondet. Disse pengene var ment å brukes på Innlandsuniversitetet, som strandet for noen år tilbake.

For å unngå å havne i skvis med konkurransereglene, skal de offentlige aktørene kjøpe inn og eie utstyret, som EON, Høgskolen og andre skal leie tilbake.

Lønne seg

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud forteller at kommunens intensjon ikke er å sitte med disse aksjene til evig tid, men at rollen er å sette dette i gang og få inn andre partnere etter hvert.

– Vi regner med å få tilbake denne investeringen. Samtidig har Hamar kommune muskler til å tape denne summen, sier Gudbjørgsrud til HA.

Ordfører Einar Busterud var selvsagt på plass tirsdag. Hamars politiske organer har siden juni i år flere ganger behandlet saken bak lukkede dører. Nå er det endelig slutt på hemmelighetskremmeriet, og Busterud gleder seg over mulighetene.

– Dette har skjedd i et godt samarbeid mellom Hamar og Elverum kommuner, og vi gi en kjempestyrking av spillmiljøet som er ved Høgskolen i Hedmark campus Hamar. Denne teknologien kan brukes til opplæring av alt fra bilmekanikere ti helse. Dette er den nye måten å lære på, sier Busterud.

FÅR HOVEDKONTOR

Hamar får hovedkontoret til EON Reality, mens Elverum får et avdelingskontor. På begge kontorene blir hvor det blir lab og show room for teknologien.

Til høsten starter Høgskolen i Hedmark opp videreutdanning i virtuell virkelighet, og de 20 studentene skal også ha tilhold i disse lokalene.

Direktør for EON Reality Mikael Jacobsson i Europa og Afrika var også til stede under lanseringen. Han forteller til HA at det var Hamars spillmiljø som tiltrakk selskapet til Hamar og Innlandet. Selskapet har vært i dialog med Ålesund og Stavanger i Norge, og Hamar har også hatt konkurrenter i de andre skandinaviske landene.

– For oss er det interessant å forankre oss mot undervisningsmiljøet, som vi rekrutterer fra, sier Jacobsson.

Arbeidet med å ansette en leder til det nye kontoret på Hamar påbegynnes umiddelbart. Jacobsson sier de håper å ha kontoret oppe og gå i løpet av tre-fire måneder på nyåret. Hvor de vil få tilhold i Hamar er ikke klart, men ifølge Jacobsson har de opprettet kontakt med flere utleiere.

Avtalen med EON Reality er gjort for ti år.

Dette er EON:

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00