Hamar Frp gikk til valg på å avvikle eiendomsskatten innen 2022. Ved hver budsjettbehandling følger partiet opp dette valgløftet, og i år er ikke noe unntak.

I et år hvor enighet har preget budsjettdebatten, utfordrer Hamar Frp kommuneorganisasjonen på å jobbe smartere og mer effektivt, og foreslår et stort stillingskutt i administrasjonen.

20 stillinger

17 millioner kroner i redusert eiendomsskatt til innbyggerne tilsvarer rundt 20 administrative stillinger.

– Er det realistisk å gjøre det i løpet av så kort tid?

– Vi mener at rådmannen har gjort en god jobb med å kutte og få kontroll på kommunens økonomi, men mener det fortsatt er mulig å effektivisere og konkurranseutsette oppgaver, sier kommunestyrerepresentant Erling Behrens og første vara Karsten Kamp.

De presiserer at stillingskuttene skal tas gjennom naturlig avgang, og ikke oppsigelser, og at de som driver med direkte tjenesteyting, skal skjermes.

Stille som mus

I 2018 øker Frp reduksjonen i eiendomsskatt til 27 millioner kroner, 37 millioner i 2019 og 57 millioner i 2020. Enda er det et godt stykke igjen til å avvikle hele skatten, som i 2016 innbringer nærmere 150 millioner kroner til kommunekassa.

Hamar Høyre har vært stille som en mus når det kommer til reduksjon i eiendomsskatten, så Behrens og Kamp konstaterer at de er det eneste partiet som går på barrikadene for å redusere eiendomsskatten.

Berge Hamar Flyplass

Av andre forslag Hamar Frp har med til budsjettbehandlingen på onsdag, er å opprettholde driften ved Hamar flyplass. Frp ønsker å opprettholde den permanent og mener andre utbyggingsområder må erstatte dette arealet (Hamar flyplass er vedtatt bygget ned).

Frp vil utvide tilbudet for svømmeundervisning med ett ekstra trinn på barneskolen og utvide åpningstiden i barnehagene med tanke på foreldre som er turnusarbeidere eller pendler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00