Gerd Myhre følger opp, og sier hun forleden dag fikk brev fra Statens vegvesen med beskjed om at de på vegne av Hedmark fylkeskommune neste uke starter arbeidene med å utbedre fylkesveg 60 mellom Bjørgedalen og Libergstajet.

Les også: Hull på hull over hele Hedmarken

– Det er en kjempebra nyhet, vegdekket er ille, sier Myhre.

Utbedringsarbeidene som skal gjøres på fylkesveg 60 mellom Bjørgedalen og Libergstajet er masseutskifting, grøfting og asfaltarbeider, og skal være ferdig til sommeren.

Les også: Uten veg i tre uker

Framskynder veganlegg

Ifølge fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen skal en rekke vegutbedringer som er planlagt gjennomført i neste fireårsperiode helt eller delvis utføres allerede i år.

– Nå framskynder vi vegutbedringer for 25 millioner, sier Adolfsen.

– Vi smir mens jernet er varmt. Ressursene er på plass og det er ledig kapasitet, sier Torp Adolfsen.

– Hvorfor er vegen i Øvre Vang prioritert?

– Fylkesveg 60 er en av hovedvegene i Øvre Vang som blant annet fører til flere boligområder, til butikken og kirka. I tillegg går vegen til Fartbana, som også genererer en del trafikk. Det er bra at vi får tatt denne strekningen raskere enn først planlagt, sier hun.

I utgangspunktet ligger 25 millioner kroner i neste handlingsprogram for fylkesveger.

– Nå ser vi at vi har mulighet til å komme i gang før fordi noen prosjekter blir forsinket. Fylkesveg 60 i Øvre Vang får altså et solid løft ett år før tida, sier Adolfsen.

Øker med 30 millioner

– Det er tiltak fra handlingsprogrammet 2018–2021 som framskyndes for oppstart i år. I investeringsprogrammet er det satt av i overkant av 1 milliard kroner for perioden. 589 millioner kroner skal brukes på utbedringer av fylkesvegnett. Vi øker investeringsrammen med 30 millioner kroner årlig som ekstramidler til utbedringer. Målet er å hente inn noe av etterslepet, sier Adolfsen.

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for 4.000 kilometer veg med et etterslep på vedlikehold på nærmere 2,2 milliarder kroner.

– Det er et langt lerret å bleke. At vi har begynt å hente inn er et steg riktig retning og viktig snuoperasjon. Handlingsprogrammet vi går inn i er ikke mye snorklipping av nye veger, men 54 prosent av midlene går til å ta vare på det vi har, sier Adolfsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00