Dagens driver Erik Engen tok over gården fra sin far i 1982.

Nå er nevø og odelsgutt Henrik Engen i ferd me å ta over det bynære gårdsbruket, som har vært i familiens eie i 6–7 generasjoner.

Gårdens historie går langt tilbake i tid. Første gang den ble nevnt i skriftlige kilder var i 1318.

Tatt bit for bit

Erik Engen har opplevd å være med å slå jorder i Ankerskogen og på Mæhlumsløkka.

Det var jord som lå under Tommelstad gård i sin tid. Opp igjennom årene har de avgitt grunn til boligområder, veger og nå sist til Hamar idrettspark.

I dag har Tommelstad gård igjen 165 mål dyrket mark, hvor de produserer såkorn. De har også jord i Vangsåsen som de driver.

Tett på tunet

Den østlige jernbanetraseen, som nå skal utredes videre av Hamar kommune og Bane Nor, passerer rett bak hovedhuset på gården og over ett av deres beste jorder før den går inn i kulvert og tunnel ved Furnesvegen.

Det har vært planen for Henrik å ta over gården så lenge han kan huske.

– Jeg har alltid vært mye her, og opptatt av å sette meg inn i ting med gårdsdriften. Jeg synes det er artig å jobbe på jordene, sier Henrik.

Samtidig ser han utfordringene ved å drive bynært jordbruk.

– Det er å måtte avstå grunn. Hvis Tommelstad skal bli nedbygd, er jernbanen det verste, mener Henrik.

Truer gården

I det legger han at en så stor utbygging som jernbane, vil måtte legge beslag på områder midlertidig til riggplass og lignende, i tillegg til det permanente arealbeslaget.

– Jorda blir svekket for årevis, og det vil bli svært tungvint å drive jorda. Legges jernbanen hit, er det kroken på døra for gården, tror Henrik.

Han tror presset på å omdisponere jord på bysiden av ny trasé vil bli stort.

Tviler på argument

Kona til Erik Engen, Anne Sewell Engen, har fulgt med i jernbanedebatten, og hun mener argumentet om at å flytte jernbanen vil frigjøre strandsonen, er feilaktig.

– Arthur Buchardt vil bygge hotell i strandsonen, og andre utbyggere vil også bygge i strandsonen for å få utsikt. Det vil bli press på arealene langs Mjøsa uansett, så om 30 år tviler jeg på at dagens mjøsutsikt er den samme som i dag, sier Anne.

Usikkerhet

– Nå skal traséalternativene utredes ytterligere, og det snakkes om at det skal fattes en beslutning høsten 2020. Gjør det at det blir vanskelig å planlegge investeringer på gården framover?

– Jeg tar over en gård hvor ting er på stell, og har stort sett det jeg trenger av maskiner. Men om det oppstår et behov for en ny maskin, vil jeg tenke meg godt om før jeg tør å investere, sier Henrik.

Situasjonen gjør at han synes det er greit å ha flere bein å stå på. Han har en vanlig jobb ved siden av. Tommelstad gård leier også ut lokaler til flere bedrifter.

Mens kona og nevøen følger med på jernbanedebatten, synes Erik det er best å la en del passere.

– Jeg har levd og åndet for gården, og har hjertet mitt her, så jeg kan ikke lese alt, sier Erik.

Etter at Hamar kommune 16. oktober forsøkte å «restarte» jernbaneplanleggingen, skjer det øyensynlig lite i saken. Jernbanedirektoratet skal fram mot jul kjøre en møterunde med aktørene i saken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00