4.300 personer har en nettoformue som overstiger 52 millioner kroner. Denne aller rikeste promillen av den norske befolkningen har i snitt fått 6,3 prosent i redusert inntektsskatt. For de 43.000 som utgjør den ene prosenten med høyest nettoformue er skatten redusert med mer enn 50.000 kroner.

Til sammenligning har det store flertallet, de 90 prosentene med under 3,9 millioner i formue, om lag 3,9 millioner nordmenn, blitt avspist med et gjennomsnittlig skattekutt på 0,8 prosent.

Beregningene er gjort av Finansdepartementet på forespørsel fra SV.

– Fasiten klar

SV-leder Audun Lysbakken mener han nå sitter med fasiten etter fire statsbudsjetter med Høyre og Frp i regjering. Han vil ta opp saken når Stortinget onsdag behandler revidert nasjonalbudsjett.

– Disse tallene viser en gang for alle at de blå har rigget skattesystemet for den økonomiske eliten, sier han til NTB.

– Hvis vi vil ha ulikheten ned, må vi bruke skattesystemet til det motsatte: Mindre skatt til dem som har minst, og mer til dem som har mest, fortsetter han.

I beregningene inngår ikke endringene som følger av revidert nasjonalbudsjett, som Venstre og KrF onsdag sikrer regjeringen flertall for. Flere skatteendringer inngår heller ikke i analysen, som for eksempel bortfallet av arveavgift og økte skattefrie utbytter som følge av økt skjermingsrente.

– Rike er blitt rikere

Finansdepartementets beregninger legger nivået på formuer til grunn og sammenligner med kutt i inntektsskatten.

– Men også når det deles inn etter inntektsgrupper, viser det seg at de aller rikeste får en større andel av sin inntekt i skattekutt enn alle andre. Promillen med høyest inntekt i Norge har fått 1,8 prosent av sin inntekt i skattekutt. Det tilsvarer 162.100 kroner i gjennomsnitt, sier Lysbakken.

Til sammenligning har halvdelen med lavest inntekt fått 0,9 prosent av inntekten i skattekutt, rundt 2.000 kroner hver i snitt.

– Uansett hvordan en regner på det, er det de aller rikeste som har kommet klart best ut. Jo høyere formue eller inntekt, jo høyere andel av inntekten har en fått i skattekutt, sier SV-lederen.

Forslag

SV holder onsdag morgen sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Deretter går Stortinget til behandling av revidert nasjonalbudsjett før sesjonen heves. Neste gang Stortinget settes vil det ha vært valg, og nye representanter skal ta sete. Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.

Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere – blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet. Samtlige skal voteres over, men ingen vil få flertall.

Finansdepartementets beregninger for fireårsperioden 2014–2017 gir et anslag for samlet skattereduksjon på om lag 19,7 milliarder kroner. Av dette utgjør endringene i formuesskatten om lag 5,3 milliarder.

(©NTB)Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00