• HOLDT TALE: Under lunsjen på Grobunn i går holdt Fieke en tale hvor hun fortalte at hun får fortsette på skolen.

De siste ukene har HA skrevet om den 18 år gamle jenta med Down syndrom, som har havnet midt i en byråkratisk kvern av prinsipprytteri og krangel mellom to kommuner. Både hjemkommunen Åmot og oppholdskommunen Stange har gitt avslag på hennes søknad om økonomisk støtte til å fortsette å bo på Grobunn, hvor hun har fått sine første venner i livet.

Les HAs dokumentar som først startet denne saken.

Nå løser saken seg for Fieke. I alle fall ut skoleåret. Stange kommune garanterer for at Fieke Van Loon får fortsette å bo på Grobunn ut skoleåret.

Les kommentar fra Åmot som nå vil se på saken på nytt nederst i artikkelen.

Menneskelig side

Kommunalsjef i Stange Tove N. Selnes understreker at de fortsatt er av den oppfatning at det er Åmot kommune som har den rettsmessige plikten til å finansiere oppholdet, og at de vil forfølge den siden av saken:

– Denne saken har en prinsipiell side. Stange er fortsatt av den oppfatning at Åmot har ansvaret her, og at det vil få store negative konsekvenser for Stange dersom det skulle bli en praksis ved at alle kommuner som har innbyggere som skal på Grobunn, gjør som Åmot. Vi kan ikke komme i en situasjon hvor vi får regningen for 20 personer som har fått opphold på Grobunn, sier Selnes.

Les også: Sammenligner Stange med Nord-Korea

Hun understreker samtidig at saken også har en annen side. Den menneskelige, at prinsippkampen med Åmot ikke skal gå ut over Fieke.

– Vi ønsker ikke at denne prinsippsaken skal gå utover Fieke, og vi vil derfor betale for hennes opphold på Grobunn ut dette skoleåret, sier Selnes.

Hun sier de vil gjøre dette uansett hva som skulle bli utfallet av saken videre, også om Fylkesmannen, som nå behandler saken, skulle komme fram til at heller ikke Stange har plikt til å finansiere oppholdet.

Selnes erkjenner at de kunne gjort ting annerledes i denne saken, og at det kan virke rart for utenforstående at kommunen eksempelvis i saksgangen har tilbudt Fieke opphold på Lille Kjonerud, men ikke på Grobunn.

– Jeg skjønner det, og det har med sakens prinsipielle side å gjøre. Dette er også noe som skal bli behandlet av Fylkesmannen.  For Fiekes del vil hun uansett få fortsette på Grobunn.

Fiekes tale

Fieke selv fikk vite dette like før lunsjen på Grobunn i går. Da daglig leder Lene Hagen fortalte henne om nyheten, begynte Fieke å gråte. Deretter holdt hun en tale, hvor hun fortalte hvor glad hun var for at hun skulle fortsette.

De andre beboerne svarte med jubel og klapping.

Også familien til Fieke er glad. Hennes mor, Godi, forteller at Fiekes lillesøster Yvon på 16 år også begynte å gråte.

– Nå skal vi feire dette. Vi er utrolig takknemlig. Samtidig er ikke saken ferdig, og jeg håper det kommer en ordning om hvem som skal betale for slike ting i framtiden. Dette gjelder jo veldig mange foreldre og ungdommer i hele landet, sier Godi.

Behandles på nytt i Åmot

Varaordfører Ole Bakmann i Åmot sier saken om Fieke vil bli behandlet på nytt.

Bakmann sier saken skal behandles på nytt administrativt etter den oppmerksomheten den har fått i HA og fra Stange kommune.

– Saken har stor betydning for enkeltpersoner, og vi må være sikre på at vi ikke har oversett noe. Avhengig av den gjennomgangen vil det bli tatt stilling til videre behandling, sier Bakmann.

Stange kommune er klare på at Åmot har ansvaret. Dette ble også understreket i et brev ordfører Nils A. Røhne sendte til sin ordførerkollega i Åmot denne uka.

«Undertegnede stiller seg uforstående til at Stange kommune, med utgangspunkt i 22 års praksis blir part i denne saken, og ber om at Åmot tar sitt ansvar for å videreføre Fieke Van Loons opphold på Grobunn», skriver Røhne. 

Røhne vedlegger også en mail fra Helsedirektoratet, som han mener støtter opp om at det er Åmot som har ansvaret i dette tilfellet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00