Nå er brua over framtidige rv. 3 på Tønset ferdig, og 12. september legges rv. 25 over den nye brua. Trafikken ledes gjennom rundkjøringene, som vil bli en del av toplanskrysset når anlegget står ferdig.

I rundkjøringa vest for brua blir i tillegg Nervollgutua koblet inn på rundkjøringa.

I en pressemelding skriver Statens vegvesen følgende:

«Det er verdt å merke seg at fram til ny rv. 3 åpner neste høst er det kun anleggstrafikk som kjører ut fra og inn på rundkjøringene.»

«Det er fremdeles en del arbeid som gjenstår langs rv. 25. Tilkoblingene til rv. 25 og gang- og sykkelvegen er midlertidig, og blir ferdigstilt senere.»

I forbindelse med asfaltering inn mot dagens veg blir det manuell dirigering mellom klokken 11 og 15, torsdag 5. september.

Skanska og Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører, og ber trafikantene kjøre forsiktig og rette seg etter skilting og instruksjoner fra trafikkdirigentene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00