• VARAORDFØRER: Knut Fangberget. FOTO: TROND LILLEBO

Onsdag la regjeringen fram forslaget til ny Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029. Forslaget ble offentliggjort i en pressekonferanse i Oslo klokken 12.00.

Store trekk av innholdet i den nye nasjonale transportplanen ble kjent allerede 2. mars, da regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF presenterte prosjektene de var enige om å prioritere.

Forsinkelse

Da ble det kjent at ambisjonen om å bygge dobbeltspor på jernbanen helt fram til Lillehammer i 2030 er redusert, og at årstallet som nå gjelder er 2034. Og det er også det som bekreftes i dokumentet.

Det settes i planen av 15 milliarder kroner til dobbeltspor nord for Hamar mellom 2024 og 2029, mens dobbeltspor helt fram til Lillehammer koster enda ti milliarder kroner.

Ambisjonen som blir konkretisert i ny NTP er å bygge dobbeltspor til Åkersvika innen utgangen av 2024.

To tog i timen

For Hamars del betyr det at kapasiteten økes, og at det er mulig å kjøre to tog i timen i såkalt grunnrute. Reisetiden til Oslo blir redusert med 15 minutter.

Nasjonal transportplan inneholder ingen konkrete formuleringer om at Brumunddal skal nås med dobbeltspor i 2026, noe lokale politikere har kjempet for.

Varaordfører Knut Fangberget (H) tar til etterretning at det ikke er formulert noe om Brumunddal.

– Det skulle vi gjerne ha ønsket. Vi har jobbet sammen med Tønsberg og Fredrikstad for å få på plass en mer konkret formulering, men det fikk vi ikke gjennomslag for. Jeg er glad for at det er satt av penger til ytre Intercity. Det var det ikke i forrige NTP, sier Fangberget.

Direktorat ut mot øst

Onsdag ble det kjent at Miljødirektoratet går mot det østlige traséalternativet, som Hamar kommunestyre har vedtatt.

– Det er verdt å merke seg at Miljødirektoratet kun omtaler hovedløsningen for Øst og ikke har vurdert varianten med nytt spor på utsiden av dagens fylling over Åkersvika, som i konsekvensutredningen vurderes å ha omtrent samme negative konsekvenser som de andre hovedalternativene, mener Fangberget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00