- Jeg er veldig glad på vegne av bilistene, sier Johnsen.

Johnsen som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Frp, sier det nå er avklart at E6-utbyggingen fra Kolomoen til Moelv vil bli belyst på samme måte som strekningen er i dag.

Dette til tross for at selskapet Nye Veier gikk inn for å kun lyssette strekninger hvor trafikken var over 35.000 biler i døgnet.

Møter med Solvik-Olsen

- Vi har hatt møter med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Vegdirektoratet har nå fått beskjed fra politisk ledelse om at hele strekningen skal lyssettes, sier Johnsen.

Han har selv vært tilhenger til at strekningen skal bygges med lys og ikke på den måten de rødgrønne bygget strekningen mellom Minnesund og Kolomoen som ikke har lys.

- Jeg har gått litt stille i dørene i denne saken. Det er ikke et sak jeg har flagget høyt. Jeg anså det som 50/50 for å få gjennomslag for lys ettersom veldig få andre land bruker lys, at vi har gitt vegselskapet Nye Veier mandat til å bruke minst mulig penger og ettersom til og med de rødgrønne bygget E6 uten lys. Samtidig har jeg vært veldig for å bruke ekstra midler på lyssetting. Jeg har fått mange innspill om forventninger fra bilister om dette og merker det veldig godt selv som aktiv bruker av E6: Det er veldig slitsomt å kjøre bil på E6 uten lys, spesielt på høsten og om vinteren, sier Johnsen.

Begynner bygging i sommer

Han sier det dog ikke er trafikksikkerhetsmessige argumenter som er brukt, men heller å gjøre kjøringen til folk mer behagelig. 

- Jeg har jo jobbet veldig for 110 i fartsgrense og mange har gitt meg honnør for dette. Mange av de samme har samtidig sagt at med 110 i fartsgrense så bør det også være lys, sier Johnsen.

Han sier nye E6 til Moelv forhåpentligvis vil bli ferdig i løpet av 2020.

- Dersom alt går etter planen begynner utbyggingen i løpet av sommeren i år og alt vil da være ferdig i 2020.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00