• Rundt 30 tilhørere i tillegg til publikum deltok på møtet i Hamar kulturhus torsdag. FOTO: Trond Lillebo

Torsdag er representanter fra fire departementer og flere direktorater på besøk i Hamar for å få en innføring i dobbeltsporutbyggingen. 

Siden saken etter hvert vil bli behandlet på departementsnivå, kan dette bli en viktig dag for kommunene på Hedmarken. 

HA følger møtet gjennom dagen og oppdaterer deg på hva som skjer!

Blant deltakerne var Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som skal behandle jernbanesaken.

Det har lenge vært uvisst når en avgjørelse rundt trasévalg i Hamar vil bli tatt. Det har blitt nevnt at en avgjørelse kan være klar til påske i år. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal behandle saken. Bjørnar Laabak, statssekretær for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), anslår at behandlingen vil ta lenger tid.

- Jeg kan ikke gi noe tidspunkt for når det er ferdig behandlet, men jeg vil anslå fire til seks måneder, sier Laabak til HA. 

Det vil si at det ikke er sikkert man har noen avgjørelse før tidlig høst i år. Det gir usikkerhet om utbyggingen kommer inn på Nasjonal Transportplan (NTP). 

- Jeg kan ikke svare på om man rekker NTP, sier Laabak, som presiserer at saken blir prioritert i departementet. 

Tas på alvor

Laabak forteller at de håper å få et godt innblikk i saken i løpet av dagen. Han forteller at politkerne i departementene som regel kun er med på slike møter som dette i de største og viktigste sakene. På møtet i Hamar er flere politikere til stede.

I overkant av 30 deltakere og rundt 40 tilhørere deltok på møtet torsdag. Hamar-ordfører Einar Busterud manet til at en avgjørelse i saken må komme raskt.

- Det vil ikke skje noe i Hamar før det er tatt en avgjørelse. Vi kan ikke ha båndlegging av store arealer og i tillegg tre ulike traséalternativer, sier Busterud til de frammøtte. 

- Lærerikt

Helt til slutt på torsdagens møte, etter at mange parter hadde gitt uttrykk for sine syn og meninger, var Laabak igjen på scenen. Han vil være forsiktig med å oppsummere for mye etter dagen.

- Men det har vært lærerikt. Selv om jeg har lest mye om dette, er det noe med å være nærme og få dette servert, sier Laabak.

Han forteller at arbeidet med saken allerede er i gang i departementet.

- Jeg er kjent med at det er ønsker om ulike traseer fra andre steder også. Vi har allerede gått detaljert inn i det som er i dokumentasjon. Dette skal nok også opp i andre departementer, og det er jo ikke alltid departementene er enige heller, sier Laabak. 

- Den beste transportløsningen

Tidligere på møtet ble det redegjort for planer, vedtak og bekymringer i de ulike kommunene på Hedmarken.

Prosjektdirektør for Intercity i Bane NOR, Anne Siri Haugen, orienterte departementene og direktoratene om deres planer for dobbeltspor fra Sørli til Brumunddal. Dette er de samme planene som HA har skrevet om en rekke ganger tidligere. 

Haugen forteller blant annet om hvordan de har jobbet for å komme fram til traséalternativene, og hva de har lagt vekt på. Hun trekker blant annet fram funksjon, kostnader, jordvern, flomhensyn og og bebyggelse. 

Hun sier at Bane NORs konklusjon til andregangs behandling fortsatt er at korridor vest svarer best til målene, og som de mener gir Hamar den beste transportløsningen.

Kommunenes vedtak

Rådmann i Hamar Bjørn Gudbjørgsrud forklarer for de frammøtte hvorfor Hamar har vedtatt å gå for den østlige traseen. Han trakk fram at de mente alternativ midt var det beste, men at de ikke anbefalte det på grunn av at det er for dyrt og usikkert. 

Han trakk også fram at Vest med bro er uakseptabelt, og at øst ble valgt blant annet på grunn av at det fjerner jernbanen fra strandsonen. 

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen forteller at selv om striden ikke har vært like stor der som i Hamar, er heller ikke alle innbyggere i Ringsaker fornøyd med den nye jernbanen. 

Stange-ordfører Nils A. Røhne snakket om viktigheten av å bevare mest mulig dyrket mark, og ønsket om at gammelt jernbanespor kan tilbakeføres til jordbruk og dyrket mark. 

Etterbruk

Innsigelsene som er kommet inn mot dobbeltsporutbyggingen er viet stor plass på møtet.

Inger Nes ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen redegjorde for hvorfor de mener det er viktig å få inne bestemmelser for etterbruk av dagens jernbanespor. Hun trakk fra at det er av interesse for offentligheten, og at etterbruken er viktig for å sikre framdrift.

Lars Eide i Bane NOR sier at de vil jobbe med etterbruk av spor, og at både jordbruk og gang- og sykkelstier er aktuelt for etterbruk av sporene flere steder. Eide forteller at når dagens spor ikke lenger skal benyttes, vil det fjernes og terrenget vil bli tilpasset nye formål.

De vil starte vurdering av etterbruk parallelt med regulering av nytt dobbeltspor. 

Også ordføreren i Hamar, Ringsaker og Stange forklarte hva som er viktig for deres kommuner når det gjelder etterbruk av dagens jernbanespor. 

Stange-ordfører Røhne trakk fram viktigheten av å sørge for mer dyrket mark, mens Ringsaker-ordfører Steen trakk fram at gang- og sykkelveg vil være viktig for Ringsaker. Tone B. Wabakken i Hamar kommune fortalte at byutvikling vil være viktig for Hamar. 

Riksantikvarens innsigelse

Som kjent har Riksantikvaren fremmet innsigelse mot alternativ vest. Leidulf Mydland hos Riksantikvaren forklarte at det vestlige alternativet ikke er forenelig med deres interesser. Han trakk fram at det ikke er framtidsrettet å ha jernbanen mellom byen og Mjøsa, og at byen Hamar i all tid har vendt seg mot Mjøsa.

Han presiserte at Riksantikvaren ikke har noen motforestillinger mot alternativ øst.

Fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen avsluttet dagen. Han mener det er viktig å klarlegge handlingsrommet før man setter spaden i jorda, og han mener det finnes et grunnlag for utbyggingen, men at det krever økonomi og vilje. 

Han oppsummerte med at fra fylkesmannens ståsted vil en optimalisert kulvertløsning være en mulig akseptabel løsning. 

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.